PKK

Vissza az eredeti nézethez
page

Elnöki köszöntő

Pécs 3_edited-1 (3) A Pécsi Közjegyzői Kamara nevében tisztelettel köszöntöm az Olvasót!

 

A Pécsi Közjegyzői Kamara köztestület, amelyet a Pécsi, a Székesfehérvári, a Kaposvári és a Szekszárdi Törvényszék területére kinevezett közjegyzők, illetve a közjegyzőkkel munkaszerződést kötött és a kamarai névjegyzékbe bejegyzett közjegyzőhelyettesek és -jelöltek alkotnak (együttesen: mintegy száz fő).

A piacgazdaság által elvárt biztonságos forgalom igénye a nyolcvanas évek végén, a kilencvenes évek elején újraélesztett számos – korábban kipróbált és jól működött – garanciális intézményt, közöttük a latin típusú közjegyzőséget is.Szili Zoltán

A latin típusú közjegyzőségi modellben a közjegyző a jogászi munkamegosztásban a bíró és az ügyvéd között foglal helyet, jogállásában a szabadfoglalkozású hivatásgyakorlás és a bírói státust jellemző kötelmek egyaránt megtalálhatók. Ez a kettősség határozza meg a közjegyzői tevékenységet, amelyről sokszor téves, vagy nem elégséges információ áll a jogkeresők rendelkezésére.

E honlap létrehozásakor az a cél vezérelt bennünket, hogy a látogatóink tájékozódását segítsük arról, hogy a közjegyzői irodák milyen alapelvek mentén és milyen jogszabályok alapján látják el tevékenységeiket, valamint naprakész információkat szerezhessenek a Kamaránk tagjairól és elérhetőségeikről, továbberősítendő a közjegyző közhitelességébe vetett bizalmat.

Dr. Szili Zoltán

'; dynamic_sidebar('also_infosav'); echo '
'; } ?>