PKK Gyengénlátóknak
page

A közjegyző

Jog vita nélkül

A közjegyző, jog vita nélkülA közjegyző és a közjegyzői eljárás az Ön jogait tárgyilagosan, pártatlanul és a legteljesebb titoktartás mellett biztosítja.
A közjegyző célja, hogy minden hatáskörébe tartozó ügyben – tehát közokiratok készítésénél, az okiratok megőrzésénél, a pénz, értéktárgy bizalmi őrzése során, a hagyatéki eljárásban vagy tanácsadás esetén – a jog vita nélküli érvényesítését segítse elő.

Az ország egész területén működő közjegyzői kar munkája során a függetlenség, pártatlanság, szakszerűség érvényestop persuasive speech topics top persuasive speech topicsülése mellett a jog vitán felül álló érvényre jutásáért tevékenykedik.

Közreműködés megtagadása

A közjegyző köteles megtagadni közreműködését, ha az kötelességeivel nem egyeztethető össze, pl.: jogszabályba ütköző szerződés, jogszabály megkerülésével kötött ügylet, tiltott vagy tisztességtelen megegyezés esetén.

top persuasive speech topics top persuasive speech topics

A közjegyzői szolgálat

A közjegyzőt a közigazgatási- és igazságügyi miniszter nevezi ki. A közjegyzői kinevezés előfeltétele az állam és jogtudományi végzettség, a jogi szakvizsga és a megfelelő szakmai gyakorlat.

A közjegyzők működésének felügyelete

A közjegyző tevékenységét az igazságügyi szervek és a közjegyzői kamara ellenőrzi.

A legteljesebb függetlenség

A közjegyző tevékenysége során független, csak a törvénynek van alárendelve és nem utasítható. A közjegyző a hatályos jogszabályok keretei között, pontosan és lelkiismeretesen köteles eljárni.

Több érdekelt fél esetén a közjegyző nem az egyikük képviselője, hanem valamennyi fél pártatlan tanácsadója. Még felkérés esetén sem nyújthat jogszabályba ütköző, vagy tisztességtelen ügyben.

Első sor

PÉCSI KÖZJEGYZŐI KAMARA, 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 2.

Második sor

Tel.: (+36) 72/325 406, fax: (+36) 72/325 406 E-mail: pkk(kukac)mokk.hu