PKK Gyengénlátóknak
page

A Pécsi Kamara története

A kamara története a XIX. századra vezethető vissza. Az 1855-ben császári pátenssel Magyarországon is bevezetett – rövid életű – osztrák jegyzői rendtartást a királyi közjegyzőkről szóló 1874. évi XXXV. Törvénycikk alapján létrejövő királyi közjegyzők érdekképviseleti szervezetrendszere, a királyi közjegyzői kamarai rendszer váltotta fel.

A közjegyzői kamarák ténylegesen 1875-ben alakultak meg. A Pécsi Királyi Közjegyzői Kamara alakuló ülését 1875. augusztus 30-ra hívta össze Ocskay Antal a Pécsi Királyi Törvényszék elnöke. Az 1895-ben megjelent Pécsi Jogi Közlöny szerint az alakuló ülésen a kinevezett 16 királyi közjegyzőből 12-en jelentek meg, akik a kamara első elnökének Bánffay Simon pécsi királyi közjegyzőt választották meg.

A kamara illetékességi területe négy megyére: Baranya, Somogy, Tolna és Zala megyék és öt királyi törvényszék: Pécs, Nagykanizsa, Kaposvár, Szekszárd és Zalaegerszeg törvényszékei területére terjedt ki. A kamara székhelye Pécs szabad királyi város volt.

A Pécsi Királyi Közjegyzői Kamara területén az 1875-1949. között a következő településeken működött közjegyzőség: Baranyában: Pécsen, Pécsváradon, Siklóson, Sásdon, Mohácson, Dárdán és Perlakon, Somogyban: Kaposváron, Szigetváron, Nagyatádon, Csurgón, Marcaliban, Lengyeltótiban, Igalon és Tabon. Tolnában: Szekszárdon, Dombóváron, Bonyhádon, Pakson, Tamásiban és Dunaföldváron, Zalában: Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Letenyén, Sümegen, Tapolcán, Alsólendván és Csáktornyán.

persuasive speech topics for high school persuasive speech topics for high school

A Pécsi Királyi Közjegyzői Kamara elnökei voltak:

Bánffay Simon pécsi királyi közjegyző 1875-1902,

Dr. Baranyai (Blum) Béla pécsi királyi közjegyző 1902-1906,

Ursziny Pál dárdai királyi közjegyző 1906-1908,

felsőpulyai dr. Madarász István pécsi királyi közjegyző 1908-1934,

persuasive speech topics for high school persuasive speech topics for high school

síkabonyi dr. Angyal Béla pécsi királyi közjegyző 1934-1944 és

Dr. Siklósi Tamás bonyhádi közjegyző 1944-1949.

A Pécsi Királyi Közjegyzői Kamara – és ezen belül Pécs városa – két alakalommal is helyet biztosított országos közjegyzői összejöveteleknek: először 1928-ban, majd 1938-ban is Pécsen rendezték meg a királyi közjegyzők vándorgyűlését.

A Pécsi Királyi Közjegyzői Kamara tagságát és területét is megtépázta, átalakította a két világháború és Magyarország határvonalának megváltoztatása. A Délvidék elcsatolásával Alsólendva, Csáktornya, Dárda és Perlak közjegyzői székhelyek a szomszédos államokhoz kerültek, az ezeken a helyeken dolgozó közjegyzők elvesztették az állásukat.

1935. évben a Pécsi Királyi Közjegyzői Kamara illetékességi területét érintő változás volt, hogy Zala megyét megosztották és annak az északi része a Szombathelyi Kamarához került.

A 4090/1949. sz. kormányrendelet elrendelte a közjegyzői és közjegyző-helyettesi állások állami közszolgálati állássá történő átalakítását, így a magánközjegyzőséget az új jogszabály eltörölte.

A Pécsi Királyi Közjegyzői Kamara is megszűnt. Iratait, vagyonát 1950-ben a Pécsi Megyei Bíróság vette át megőrzésre. Az új rendszer a régi kamara tagjai közül csak néhányat vett át, a többségük az állását vesztette. Nyugdíjjogosultság hiányában sokan életük hátralevő részét földönfutó szegénységben kellett, hogy leéljék vagy külföldre menekültek.

1950. és 1992. között a közjegyzőség a bíróság részeként működött, a közjegyzők a kinevezett bírákkal azonos jogállásban voltak.

Az 1991. évi XLI. törvény 1992. január 1-i hatállyal ismét létrehozta a magánközjegyzőség intézményét.

A Pécsi Közjegyzői Kamara 1992. január 18-án tartotta az alakuló ülését. Alapító tagja 25 közjegyző volt, akik elnökül dr. Herczeg Mária kaposvári közjegyzőt választották meg. A kamara székhelye Pécs, Vasvári Pál utca 2.

A Kamara illetékességi területe 4 törvényszék illetékességi területéhez igazodik: a Pécsi, a Kaposvári, a Szekszárdi és a Székesfehérvári Törvényszékhez, így területe Baranya, Somogy, Tolna és Fejér megyéket öleli fel.

A Pécsi Közjegyzői Kamara területén jelenleg a következő településeken működik közjegyzőség: Baranyában: Pécsen, Komlón, Szigetváron, Siklóson és Mohácson, Somogyban: Kaposváron, Nagyatádon, Barcson, Marcaliban, Fonyódon és Siófokon. Tolnában: Szekszárdon, Dombóváron, Bonyhádon, Pakson és Tamásiban, Fejérben: Székesfehérváron, Sárbogárdon, Dunaújvárosban, Bicskén és Móron.

A Pécsi Közjegyzői Kamara elnökei:

dr. Herczeg Mária kaposvári közjegyző 1992-1995

dr. Perczel Rita pécsi közjegyző 1995-2012

dr. Szili Zoltán szigetvári közjegyző 2012-

 

Írta: dr. Csillag Attila

közjegyzőhelyettes

Első sor

PÉCSI KÖZJEGYZŐI KAMARA, 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 2.

Második sor

Tel.: (+36) 72/325 406, fax: (+36) 72/325 406 E-mail: pkk(kukac)mokk.hu